Valp från Kennel Statement är vid leverans:


* Veterinär besiktad inom 1 vecka

* Registrerad i Svenska kennelklubben

* Vaccinerad

* Regelbundet avmaskad

* Chipmärkt

* Dolda felförsäkrad

* Livslångt stöd och rådgivning från mig
Är du intreserad av en valp från Kennel Statement?


* Väl insatt i vilken typ av hund beagle är

* Kan ge ett gott varaktigt hem

* Har tid och engagemang för hunden

* Har ett sunt förnuft 

* Kan aktivera och motionera hunden på ett   lämpligt sätt

* Väl införståd med rasens           användningsområde

* Du förstår att valpar kan vara tålamods     krävande i perioder

* Du förstår att hundar oavsett ålder INTE   är barns leksaker.

* Ingen valp säljs på avbetalning


Skicka gärna ett mejl och berätta vad du kan erbjuda valpen för slags hem. Valparna kommer inte säljas efter kö system, om du är intresserad av att köpa valp från så hamnar du på en intresse lista och köpare till var och en av valparna väljs ut efter vad du kan erbjuda hunden för hem.