Valp planer 2024


Louise planeras att paras nästa år. Denna kull kommer enbart säljas till jägare.


Även Solveig planeras att paras nästa år.


Mer info om respektive parning kommer när parningne är genomförd.

Vid intresse och frågor är ni välkommna att mejla eller ringa.

Valp från Kennel Statement är vid leverans:


* Veterinär besiktad inom 1 vecka

* Registrerad i Svenska kennelklubben

* Vaccinerad

* Regelbundet avmaskad

* Chipmärkt

* Dolda felförsäkrad

* Livslångt stöd och rådgivning från mig
Är du intreserad av en valp eller omplacering från Kennel Statement?


* Väl insatt i vilken typ av hund beagle är

* Kan ge ett gott varaktigt hem

* Har tid och engagemang för hunden

* Har ett sunt förnuft 

* Kan aktivera och motionera hunden på ett lämpligt     sätt

* Väl införståd med rasens användningsområde

* Du förstår att valpar kan vara tålamods krävande i     perioder

* Du förstår att hundar oavsett ålder INTE är barns       leksaker.

* Ingen valp eller hund säljs på avbetalning


Skicka gärna ett mejl och berätta vad du kan erbjuda valpen/hunden för slags hem.

Valpar kommer inte säljas efter kö system, om du är intresserad av att köpa valp från oss så hamnar du på en intresselista och köpare till var och en av valparna väljs ut efter vad du kan erbjuda hunden för hem.